Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com
                                                                                                                                                                           “Η ζωή μου θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δε τη ζούσα εγώ” 
“Τω ανθρώπω, μικρώ κόσμω όντι” (Ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος)   – Δημόκριτος
“Το νυν έστι μεσότης τις” (Το σήμερα είναι ένα πέρασμα) – Αριστοτέλης
“Το πιο μακρύ ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα” – Λ.Τσε

Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος

Close Menu