Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com
Close Menu