Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com

Λειτουργώντας σε δυο φάσεις, στην πρώτη διερευνώνται με συστηματικό, εύληπτο και μετρήσιμο τρόπο οι ασυνείδητες διεργασίες μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η ακολουθία σκέψη-συναίσθημα-συμπεριφορά ώστε το άτομο να δυσλειτουργεί ή να επιτρέπει αποκλίσεις από την επιθυμητή από το ίδιο ποιότητα ζωής.

Στη δεύτερη φάση, το άτομο εκπαιδεύεται στο ρόλο του θεραπευτή του εαυτού του, μαθαίνοντας να αναγνωρίζει τα δυσλειτουργικά του μοτίβα και συνειδητά να τα αντικαθιστά με νέα αποτελεσματικότερα και πιο λειτουργικά.

Έτσι, σταδιακά, γίνεται κύριος του συνειδητού και ασυνείδητου εαυτού του, ελεύθερος να διαχειριστεί το δικαίωμα του να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις εμπειρίες του.

Παρά τον καθαρά δομημένο θεραπευτικό σκελετό της ΓΑΨ, ο ρυθμός, το περιεχόμενο και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται απόλυτα στο ιδιαίτερο στυλ του ατόμου. Σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοπαρατήρηση και ο ενεργός ρόλος του ανθρώπου, ο οποίος εγκαθίσταται ως στάση επιλογής και μετά το πέρας της θεραπείας.

Close Menu