Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com
Με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της συνειδητότητας στο θεραπευόμενο αλλά και την εξοικείωση του με εργαλεία ώστε να επιλέγει ωφέλιμα για τον εαυτό του, διαφωτίζει ασυνείδητα εγκατεστημένα, σταθερά, μόνιμα και αναποτελεσματικα σχήματα σκέψης και στη συνέχεια παρεμβαίνει σε αυτά με τον θεραπευόμενο οδηγό ελεύθερο να συνδιαμορφώνει νεα, λειτουργικά και ωφέλιμα για τον ίδιο μοτίβα.
Close Menu