Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com

Βασικά χαρακτηριστικά του ΓΑΨ θεραπευτή είναι ότι ακούει και παρατηρεί ενεργά ρητές και άρρητες δηλώσεις του ανθρώπου, επαναπροσδιορίζοντας αυτές με όρους ΓΑΨ. 

Συναισθάνεται χωρίς να συμπάσχει, εκπαιδεύει χωρίς να διδάσκει, καθοδηγεί χωρίς να περιορίζει, σε ισότιμο συνεργατικό πλαίσιο και πάντα ενθαρρύνοντας την ωφέλιμη διαχείριση της ελευθερίας του ανθρώπου.

Close Menu