Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com

Η ΓΑΨ είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για μεγάλη μερίδα ενηλίκων με διαταραχές προσωπικότητας, νευρωτικές, μαθησιακές, ψυχωσικές και τρίτης ηλικίας.

 

Δεν ενδείκνυται σε παιδιά, όπως επίσης σε εξαρτήσεις και σε περιόδους όπου το άτομο βρίσκεται σε οξεία φάση καταθλιπτικού, μανιακού ή ψυχωσικού επεισοδίου.

Close Menu