Βασιλέως Ηρακλείου 37 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 24 pikarpe@yahoo.com

Επικοινωνία

Δ/νση Ιατρείου  :   Βασιλεους Ηρακλείου 37, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ.Ιατρείου       :   2310 233144

Κινητό τηλ           :   6936 131394

Εmail                     :   karaoulani.pinelopi@gmail.com

Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος Καραουλάνη Πηνελόπη Ψυχολογος

Close Menu